0

नवरा घरी नसतांना पत्नी ने केला हे शर्मनाक कृत्य कि कोणाला तोंड दाखवण्या लाईक नाही ठेवला आवश्य वाचा

मी गेला वर्षी चुलत भावाचा घरी गेलो होतो .भावाचं लग्न झालेला होता व त्यांचा वय साधारण ३१-३० वर्ष होता पण त्याचा लग्नाला १२ वर्षे झाली होती. त्यांचा कडे एक लहान दुकान होती त्या दुकानातून पैसे कमावण्या अगोदरच त्या पैसायचा उधळण… Continue Reading